Münazara nedir ? Münazarada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Nelerdir ?

24 Mart 2014|Biliyor musun ?|

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir. Münazarada önemli olan savunmadır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir. Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulur. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunur. Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek birde