Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir. Münazarada önemli olan savunmadır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.

Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulur. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunur. Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek birde “jüri” vardır.

Münazaraya katılacak kişilerle, jüri üyeleri münazara tekniği konusunda bilgilendirilir. İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlarlar. Konuşmacılara, araştırma için en az 1-2 hafta süre verilir.

Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz.

Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır.
Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

Grupların, Münazarada Dikkat Etmesi Gereken Özellikler

 • Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.
 • Günlük hayatta karşılaşılan tartışmalı sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavrayıp sonuçlarını görerek konuşmak.
 • Tartışma konusu dışına çıkmamak.
 • Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek.
 • Söylenmiş düşünceleri, daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak.
 • Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışmak.
 • Münazarayı benlik, kişisel üstünlük sorunu yapmamak.
 • Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmamak.
 • Konuşmayı ilgiyle dinlemek.
 • Kendimizi övmemek, başkalarını yermemek.
 • Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak.

Jürinin, Değerlendirmede Dikkat Etmesi Gereken Özellikler

 • Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.)
 • El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.
 • Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
 • Konuşmacıların fizikî özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç vb.)       
||||| Like It 12 Beğen |||||