Türkmen kızı, Türkmen kızı
Yanakları kan kırmızı (2)
Nazlı nazlı yürü fistanını sürü (2)

Sekerek yürü, çömel

Türkmen kızı ekin biçer
Testisinden ayran içer (2)
Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır (2)

Türkmen kızı saçın tarar
Ayna düşmüş yerde arar (2)
Ayna nerde nerde (2)

Türkmen kızı inek sağar
İnek tepmiş dizin oğar (2)
Aman aman aman, benim halim yaman (2)

Türkmen kızı elma soyar
Elin kesmiş kanlar akar (2)
Lili lili lili lili lili lili (2)

Türkmen kızı aynaya bakar
Ayna düşmüş yerde arar (2)
Ayna nerde nerde, parçalanmış yerde (2)

Türkmen kızı döner oynar
Ellerin kına yakar (2)
Kına nerde nerde, Türkmen bizim evde (2)

Sekerek yürünür, iş anında hareketler yapılır.

Hareketleri

Düz ve sıçrayarak yürümeyle halka oluşturulur. Taklitlere sıra gelince halkadaki hareket durur.

Sıçramalı yürüme: Sağ ayağı ileri at, üstünde zıpla, sol ayağı at, zıpla

Düz yürüme: Sağı at ve solu yanına getir.

||||| Like It 0 Beğen |||||