– “Oğlum ben sana ‘Vezir olamazsın’ demedim, ‘Adam olamazsın’ dedim…”

Karnelerde sol tarafta birinci bölüm başlığı altında öğrencilerin okulda gördüğü dersler ve sağ tarafta ikinci bölüm başlığı altında davranış notları yer alıyor. Velilerin en çok dikkat ettiği yer ise ne yazık ki sadece ders notları oluyor.

Birinci bölüm akademik başarıyı temsil ederken, ikinci bölümde yer alan davranış notları ise öğrencinin günlük hayattaki hal ve hareketlerini temsil ediyor.

Şunu unutmamak gerekiyor. Ders tabii ki akademik başarı için çok önemlidir; ancak derslerdeki başarısızlık daha çok çalışılarak geç de olsa telafi edilebilir; ama zamanında verilmeyen ve kazanılmayan bir davranışın düzeltilmesi ileride mümkün olamayabilir.

Peki karnelerde yer alan davranış notları tam olarak ne anlama geliyor ?

İşte cevabı :

Davranış Puanı Ölçütleri

 Okul Kültürüne Uyum

 • Karar alma süreçlerine katkı sağlama ve kararlara uyma,
 • Grupça alınan kararlara katkı,
 • Okul çalışanlarına karşı sorumlu davranma,
 • Okula/derse düzenli olarak devam etme,
 • Okulu, çevreyi, eğitim araç-gereçlerini koruma,
 • Belirlenen okul kurallarına uyma.

Öz Bakım

 • Beden temizliğine dikkat etme,
 • Kıyafetinin temizliğine dikkat etme,
 • Sağlığının gerektirdiği beslenme kurallarına uyma,
 • Özel eşyalarının tertip ve düzenine özen gösterme.

Kendini Tanıma

 • İlgi, yetenek, becerilerinin farkında olma,
 • Zayıf yönlerini tanıma ve geliştirme,
 • Serbest zamanını etkin bir şekilde kullanma,
 • İstek ve ihtiyaçlarına göre amaçlarını belirleme.

İletişim ve Sosyal Etkileşim

 • İletişimde nezaket kurallarına uyma,
 • Olumlu iletişim dilini kullanma,
 • Çevresinde kabul görecek olumlu davranışlar gösterme,
 • Çevresinde gördüğü iyi örneklerden yararlanma,
 • Sosyal ilişkilerinde grup içinde rol alma,
 • Sahip olduğu hakları bilme ve kullanma.

Ortak Değerlere Uyma

 • Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterme,
 • Gerektiğinde başkalarına yardım etme,
 • Bireysel ve kültürel farklılıklara hoşgörülü olma,
 • Toplumun ortak değerlerine saygı gösterme.

Çözüm Odaklı Olma

 • Sorunları fark edip tanımlama,
 • Sorunun farklı çözümlerinin olabileceğine inanma,
 • Sorun üzerinde odaklanma,
 • Alternatif çözüm yolları geliştirme,
 • Sorunun çözümü için sorumluluk üstlenme.

 Sosyal Faaliyetlere Katılım

 • Okulda yapılan çeşitli sosyal faaliyetlere katılmak için çaba gösterme,
 • Aktif olarak katıldığı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde başarılı olma,
 • Aktif olarak katılamadığı okul faaliyetleri ile ilgilenme veya izleme.

Takım Çalışması ve Sorumluluk

 • İş birliği içinde çalışma,
 • Grup içerisindeki sorumluluklarını yerine getirme,
 • Grup içinde gerekli durumlarda bireysel olarak çalışma.

Verimli Çalışma

 • Planlı ve düzenli çalışma,
 • Zamanı etkili şekilde kullanma,
 • Çalışmalarında gösterdiği gelişmenin farkında olma.

Çevreye Duyarlılık

 • Çevreyle ilgili faaliyetlere duyarlı olma ya da katılma,
 • Canlıları ve doğal yaşam alanlarını koruma,
 • Yaşadığı çevresini temiz tutma,
 • Doğal kaynakları tasarruflu kullanma.
||||| Like It 11 Beğen |||||