1. Hareket :

Kollarını öne uzatarak sağ elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş, sonra hızlı, sonra daha hızlı) aç, kapa.
a. Kollarını öne uzat.
b. Sağ elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
c. Sağ elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
ç. Ellerini açıp kapamaya devam et.

2. Hareket :

Kollarını öne uzatarak sol elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş, sonra hızlı, sonra daha hızlı) aç, kapa.
a. Kollarını öne uzat.
b. Sol elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
c. Sol elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
ç. Ellerini açıp kapamaya devam et.

3. Hareket :

Lâstiği al. Uçlarından tutarak çek.
a. Bir elinle lâstiğin bir ucundan tut.
b. Diğer elinle lâstiğin öteki ucundan tut.
c. Ellerini zıt yönde hareket ettir.
Ç. Ellerini birbirine yaklaştır.

4. Hareket :

Ellerini göğüs hizasında yumruk yaparak başparmaklarını kendi ekseninde döndür.
a. Ellerini göğüs hizasına kadar kaldır.
b. Baş parmağının dışındaki parmaklarını avuç içine değdirerek topla.
c. Baş parmağını kendi ekseni etrafında döndür.

5. Hareket :

Başparmağın serbest, diğer parmakların bitişik durumda iken baş parmağını kendi ekseninde farklı yönlerde döndür.
a. Ellerini, avuç içi yere bakacak şekilde göğüs hizasında kaldır.
b. Baş parmağın dışındaki parmaklarını birbirine birleştir.
c. Baş parmağını yukarıdan aşağıya çevir.
ç. Baş parmağını aşağıdan yukarıya çevir.

6. Hareket :

Başparmağın serbest durumda iken diğer bitişik dört parmağını el ayasına doğru bük, aç.
a. Ellerini göğüs hizasında kaldır.
b. Başparmağının dışındaki parmaklarını bükerek avuç içine değdir.
c. Baş parmağının dışındaki parmaklarını öne doğru uzatarak aç.

7. Hareket :

Parmakların birbirinden ayrık durumda iken parmaklarını sırayla başparmağına dokundur.
a. Ellerini avuç içi yukarıya / aşağıya bakacak şekilde öne uzat.
b. İşaret parmağının ucunu başparmağının ucuna değdir.
c. İşaret parmağının ucunu başparmağının ucundan çek.
ç. Orta parmağının ucunu başparmağının ucuna değdir.
d. Orta parmağının ucunu başparmağının ucundan çek.
e. Yüzük parmağının ucunu başparmağının ucuna değdir.
f. Yüzük parmağının ucunu başparmağının ucundan çek.
g. Serçe parmağının ucunu başparmağının ucuna değdir.
h. Serçe parmağının ucunu baş parmağının ucundan çek.

8. Hareket :

Masanın üzerine tek tek parmaklarını bastır.
a. Ellerini, avuç içi aşağıya bakacak şekilde masanın üzerine götür.
b. Bir elinin baş parmağının ucunu masanın üzerine bastır.
c. İşaret parmağının ucunu masanın üzerine bastır.
ç. Orta parmağının ucunu masanın üzerine bastır.
d. Yüzük parmağının ucunu masanın üzerine bastır.
e. Serçe parmağının ucunu masanın üzerine bastır.

9. Hareket :

Elin yumruk hâlindeyken, küçük parmaktan başlayarak tüm parmaklarını yukarı kaldır.
a. Ellerini göğüs hizasında kaldır.
b. Parmaklarını avuç içinde toplayarak yumruk yap.
c. Bir elinin serçe parmağını yukarı kaldır.
ç. Yüzük parmağını yukarı kaldır.
d. Orta parmağını yukarı kaldır.
e. İşaret parmağını yukarı kaldır.
f. Baş parmağını yukarı kaldır.

10. Hareket :

Elini masanın üstüne açık hâlde koy. Başparmaktan başlayarak tüm parmaklarını yukarı kaldır.
a. Ellerini masanın üzerine koy.
b. Bir elinin baş parmağını yukarı kaldır.
c. İşaret parmağını yukarı kaldır.
ç. Orta parmağını yukarı kaldır.
d. Yüzük parmağını yukarı kaldır.
e. Serçe parmağını yukarı kaldır.

11. Hareket :

İki parmağının arasına sıkıştırdığın silgiyi düşürmeden elini yukarıdan aşağıya hareket ettir.
a. Elinin parmaklarını aç.
b. Elini silginin üzerine götür.
c. Silgiyi iki parmağının arasına alarak sıkıştır.
ç. Silgiyi düşürmeden elini yukarı kaldır.
d. Silgiyi düşürmeden elini aşağıya indir.

||||| Like It 2 Beğen |||||