Dünya Gözüyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk

10 Kasım 2014|Atatürk|

İşte Dünyanın Atatürk'le İlgili Söylediği 49 Gurur Verici Söz UNESCO’nun Atatürk Tanımı Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet