Davranış Notları Karneyi Etkiliyor Mu ?

31 Ocak 2015|Rehberlik|

- “Oğlum ben sana ‘Vezir olamazsın’ demedim, ‘Adam olamazsın’ dedim...” Karnelerde sol tarafta birinci bölüm başlığı altında öğrencilerin okulda gördüğü dersler ve sağ tarafta ikinci bölüm başlığı altında davranış notları yer alıyor. Velilerin en çok dikkat ettiği yer ise ne yazık ki sadece ders notları oluyor. Birinci bölüm akademik başarıyı temsil ederken, ikinci bölümde yer