Çoğu anne çocuk yetiştirmede kendisini yalnız hisseder. Baba sadece eve para getirmeyle mükellef sanılır. Hâlbuki çocukların bakımlarından gelişimine, eğitiminden sosyal hayatına kadar babalarının desteğine ihtiyacı vardır.

Değişen toplumumuzda anne babalık rolleri de geçmişe göre gittikçe değişiyor. Anneler babalar kendi davranışlarının ve annelik babalık tutumlarının çocuklarının kişiliğinin oluşumunda ve davranışlarında ne kadar etkili olduğunu fark ediyorlar. Bu konuda ailelerinde aldıkları eğitimin yeterli olmadığına inanan ve kendini daha çok geliştirmek isteyen anne babalar, eğitim seminerlerine katılıyor, kişisel gelişim kitapları okuyorlar.

Anne ile baba birlikte aynı çaba içindeyse çocuğun eğitimi daha kolay ve daha az sorunlu oluyor. Fakat bazı ailelerde babalar hâlâ ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı yeterli görüyor. Hâlbuki anne baba, farklı özellikleri ile çocukta farklı yönleri geliştirmektedir. Çocuğun anne modeline ihtiyacı olduğu kadar baba modeline de ihtiyacı vardır. Babalık sorumluluğu bilinci yüksek kişiler, iş hayatı sebebiyle çok yoğun olsalar da hayatlarında bazı düzenlemelerle çocuklarıyla nitelikli beraberlik geçirmekte, bu da çocukların sağlıklı gelişimini sağlamaktadır.

Babalar çocuklarıyla ilgilenerek derslerine yardım etme, kitap okuma, masal anlatma, oyun gibi temel etkinlikleri paylaşabilir.

Babanın aslında çok fazla vaktini almayan fakat çocuğun gelişiminin sağlıklı olmasını sağlayan bazı paylaşımlar şunlardır:

1. Çocuklarınızla Oyun Oynayın: Kız olsun, erkek olsun çocukla oyun oynamak güzel bir diyalog için çok önemlidir. Oyun, çocukla arkadaş olmayı, onun iç dünyasına girmeyi, kişiliğini tanımayı kolaylaştırır. Ayrıca oyun oynarken anne baba kendileri de günlük streslerden kurtulur, çocuğun oyundaki davranışlarından kendi anne babalık tutumları hakkında özeleştiride bulunabilirler. Çocuğa bazı değerler oyun esnasında ve hikâye anlatılırken kazandırılabilir. Bu şekilde fırsat eğitimi daha kalıcı olur. Küçük yaşlarda başlayan oyun arkadaşlığı çocuk büyüdükçe spor, masa oyunları ile devam edebilir. Bu da anne babanın okul çocuğu ve ergenle iletişimini kolaylaştırır.

2. Bir Yaşından Sonra Ona Kitap Okuyun: 1 yaşından itibaren çocuğun yaşına göre değişen şekilde kitap okuma saatleri yapılması çocukla iletişim ve çocuğun her yönden sağlıklı gelişimi açısından çok önemlidir. Bu saatlerin bir kısmının babayla birlikte yapılmasının ve kitapların alternatifler arasında çocukla birlikte seçilmesinin oyunda olduğu gibi çok yararlı sonuçları vardır.

3. Çocuklara Masal Ve Hikâye Anlatın: Hikâye anlatma, canlı örnek verme eğitimde en etkili yöntemlerden biridir. Bu da baba çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirir. Ayrıca küçük yaştan itibaren çocuğa bir konuyu hikâye içinde anlatmak doğrudan anlatmaktan daha etkili olmaktadır. Mesela çocuk hikâyelerinde çok meşhur olan yalancı çoban hikâyesi veya bir köprüden geçmeye çalışan iki inatçı keçi hikâyesi yalancılığın veya inatçılığın kötü olduğunu doğrudan söylemekten daha kalıcı etki bırakmaktadır. Pek çok anne ve baba bu yöntemin yararını görmektedir.

4. Çocuğunuzun Derslerine Yardımcı Olun: Çocukla arkadaşlık disipline engel olmamalıdır. Demokratik bir tutum sergileyen anne baba, kararlı ve sevecen davranarak disiplini sağlayabilir. Baba ders konusunda anneyle beraber hareket edip, öğretmen ve anneyle diyalog içinde olduğunda, veli toplantılarına katıldığında öğrencinin ders başarısı daha yüksek olmaktadır. Baba çok yoğun olduğu takdirde ayda 1-2 saat bile çocuğun dersleri ile ilgilenmesi, çocuğun zihinsel kapasitesini anlama ve bilgi başarı durumunu görmesi açısından yararlı olur. Bu ilgi teşvik edici ve destekleyici bir üslupla kullanıldığı takdirde çocuğun mutlu olmasını, kendine güveninin ve başarısının artmasını, dolayısıyla daha sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır.

||||| Like It 0 Beğen |||||