Çocuklarımıza Neden ve Nasıl Sınır Koymalıyız ?

16 Nisan 2014|Rehberlik|

Sınır Nedir ? İletişim bireyin kendi varlığını başkasından ayırt eden, nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren her şeydir. Sözcükler, hayatın gerçekleri, coğrafi uzaklık, duygusal uzaklık, zaman, ilişkiler ve sonuçları… Bunlar, en genel anlamıyla sınırları belirler. Çocuklara Sınır Koymak Sınırlar çocuğu destekleyici, koruyucu ve yaşama hazırlayıcı işleve sahiptir. Sınır koymak, güvenlik ve çocuğu yönlendirmek anlamına gelir. Çocuklar anlamı