Barış TUNÇER

                Sınıf öğretmeniyim. Teknoloji kullanımı ile her öğrencinin ilgisinin çekilebileceğini ve derslerin hem eğlenceli hem de etkili hâle geleceğini düşünüyorum. Bu anlayışı okulun dışına da çıkarabilmek, öğrencilerimle gereken iletişimi sınıfımın dışında da sürdürebilmek amacıyla bu siteyi oluşturmaya çalıştım. Yararlı olması dileğiyle…

        Eğitim Felsefem

     Öğrenciler; diyaloğa açık iletişim kültüründe, herkesin fikirlerini rahatça dile getirebildiği güvenli öğrenme ortamlarında, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik proje çalışmalarında ve ortak hedefe yönelik takım çalışmalarında empatiyi yaşayarak öğrenmeleri gerekir.
     İş birliği, eğitim felsefesinin ve okul kültürünün yapı taşlarından biridir. Eğitimin doğasında aile, öğretmen, okul ve çocuk arasındaki iş birliği vardır. İş birliği, bir yaşam şekli olarak, doğal bir şekilde çocuğa aktarılması gerekir.
     Hayatımızdaki farklılıkları; ötekileştirmek, inkâr etmek ya da çoğunluk içinde yok saymak yerine herkesin birbirinin özgün farklılıklarını tanımasına ve ifade etmesine olanak tanımamız gerekir.
     Kalplerin de sosyal yaşantılarla geliştiğini ve güçlendiğini bilerek, çocukları toplumsal olaylara karşı duyarlı davranmaya teşvik etmemiz gerekir.
     Eğitim, her parçası eşit olan büyük bir ağ gibidir. Bu ağın içinde yer alan bütün bireylerin düşünceleri aynı derecede önemlidir.
     Her çocuğun kişiliğinin, ihtiyaçlarının, ilgi ve yeteneklerinin kendine özgü olduğuna inanmalıyız. Bu yüzden çocukları, kendi potansiyellerini ve ilgilerini keşfetmeleri için cesaretlendiren bir eğitim yaklaşımını benimsemeliyiz. Çocukların kendi seslerini bulmaları, bu sesi yaratıcı ve yapıcı bir şekilde güvenle kullanmaları ve böylece kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri eğitim yaklaşımının temel unsurlarından birini oluşturması gerekir.
     En temel değerlerimizden biri olmalıdır. Dürüstlüğün güvene dayanan bir samimiyet olduğuna ve samimiyetin insanı ve eğitimi güçlendireceğine inanmalıyız. Bu yüzden bireyler arasında fikirlerin ve duyguların dürüstçe paylaşılması gerekir.
     Öğrenmenin bir çocukta yarattığı coşkuyu eğitim sürecinde hiç kaybetmeden sürdürmeyi hedeflemeliyiz. Eğitimi; okulu ve öğrenmeyi sevmenin öneminin bilinciyle kurgulamamız gerekir.
     Bireylerin bugün yaptığı seçimler, dünyanın geleceğini de şekillendirir. Çocukların; bu dünyanın değerli bir parçası olduklarının bilincinde olmalarını sağlamak için çaba göstermemiz gerekir. İçinde yaşadığı dünyanın iyiliği için eyleme geçmeyi önemseyen, kişisel ve toplumsal düzeyde sorumluluklar alabilen ve değişimde aktif olarak rol alabilen vatandaşlar olmalarını istememiz gerekir.
     Odağın öğrencilerde olduğu bir eğitim sistemiyle; söylenecek sözlerde, alınacak kararlarda sadece çoğunluğun değil her görüşün değer görmesi önemlidir. Bu sebeple çevremizde, her sözün anlam bulduğu bir demokratik yapı oluşturmamız gerekir.