Başarılı Olmak İçin Dersi Nasıl Dinlemeliyiz ?

17 Mart 2014|Rehberlik|

Okulda Başarı İçin Etkin Dinleme                                          Okullarda öğrenme büyük ölçüde okuma ve dinlemeye dayanmaktadır. Özellikle sınıflarda öğrenci sayısının fazlalığı, uygulamalı dersler için gerekli ortamın oluşturulamaması derslerin dinleme ağırlıklı olmasına neden olmaktadır. Günlük yaşamda ise dinleme iletişimin