Helikopter Anne Babalar

30 Mayıs 2014|Rehberlik|

Helikopter anne baba terimi yavaş yavaş güncel hayatımızda yerini almaya başlasa da gerektiği kadar işlenmediğini fark ettiğim için bu konuya tekrar değinme gereği duydum. Bu aileler, Batılıların ifadesiyle “baby boomer” kuşağına aitler. Yani İkinci Dünya Savaşının hemen ardından doğan kuşaktanlar(1946-1964). Helikopter anne-babalar, daha çok 90’lı yıllarla birlikte tarif bulan, çocuklarına aşırı ilgi ve yakınlık gösteren,