Tiki tiki tiki tak kol saatimle hep birlik
Teke teke teke tek cep saatimle bir köstek
Çın çın çın sabahları pek hırçın
Çan çan çan tokmağı ne kocaman
Dan dan dan kule gibi meydan

||||| Like It 0 Beğen |||||