Taksim → BÖLME
Haric-i Kısmet → BÖLÜM
Kabiliyet-i Taksim → BÖLÜNEBİLME
Zarb → ÇARPI
Mazrup → ÇARPAN
Mazrubata Tefrik → ÇARPANLARA AYIRMA
Muhit-i daire → ÇEMBER
Tarh → ÇIKARMA
Amudi → DİKEY
Gaye → LİMİT
Aşa’ri → ONDALIK
Kat’ı Mükafti → PARABOL
EHRAM → PİRAMİD
Menşur → PRİZMA
İhtisar → SADELEŞTİRME
Suret → PAY
Mahrec → PAYDA
Hatt-ı Mümas → TEĞET
Bu’ud → BOYUT
Kaaide → TABAN
Seviye  → DÜZEY
Mekan → UZAY

Ufkî → YATAY
Mukavves → EĞRİ
Satıh → YÜZEY
Şâkulî → DÜŞEY
Hat → ÇİZGİ
Kutur → ÇAP
Amûd → DİKEY
Faraziye → VARSAYIM
Nısf-ı kutur → YARIÇAP
Va’zîyet → KONUM
Mahrut → KONİ
Kavis → YAY
Mustatîl → DİKDÖRTGEN
Müsavi → EŞİT
Muhit-i daire → ÇEMBER
Muhammes → BEŞGEN
Müştak → TÜREV
Mecmû → TOPLAM
Mesâha-i sathiyye → ALAN
Zâviye → AÇI
Nisbet → ORAN

Tenasüb → ORANTI
Re’sen mütekabil zâviyeler → TERS AÇILAR
Zâviyetân-ı mütevâfıkatân → YÖNDEŞ AÇILAR
Kaim zaviyeli müselles → DİK ÜÇGEN
Şibh-i münharif → YAMUK
Müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ → EŞKENAR ÜÇGEN
Müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn → İKİZKENAR ÜÇGEN
Dılı → KENAR
Muvazi → KOŞUT
Menşur → PRİZMA
Hattı mail → EĞİK
Veter → KİRİŞ
Re’s → KÖŞE
Zaviyei hadde → DAR AÇI
Hattı munassıf → AÇIORTAY
Muhit → ÇEVRE
Murabba → KARE

||||| Like It 23 Beğen |||||