Açılan çok sayıda okul arasında doğru olanı seçmek veliler için gerçekten çok zor. Veliler okul seçiminde yalnızca bir çocuğun sorumluluğunu değil ülke geleceğinin sorumluluğunu da üstleniyor. Bu nedenle özel okulların yapılanmalarına çok dikkat etmek gerekir. Bir okulda ticari kaygının eğitimin önüne geçmemesi gerekir.

İyi Bir Okul Seçimi İçin 10 Altın Tavsiye

1. Sorgulayın
Seçeceğiniz okulun eğitime inancı tam olmalıdır. Okulun, açtığı vizyon ve üstlendiği misyonun hayata geçirilmesi konusunda aldıkları önlemleri ve sistem yaklaşımlarını sorgulayın. Değerlerini, ilkelerini, kadrosuna gösterdiği özeni, öğrencilere yaklaşımını iyi değerlendirin.

2. Eğitmen Sanatçıdır
Seçeceğiniz okuldaki eğitimcilerin her çocuğun içindeki cevheri sanatçı ustalığıyla mücevhere çevirebilmesi gerekiyor. Eğitimcinin, öğretme-öğrenme stratejileri ve yöntemleri ile ilgili güncel ve yaratıcı yaklaşımları desteklemesinin yanında alternatif öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerden yararlanarak öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenleyebilmesi de önemli.

3. Analitik Düşünme Becerisi Geliştirmeli
Doğru okul, öğrencilerin öğrenme kapasitelerinin artırılması, analitik, ilişkisel, eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor olmalı. Eğitimin kalitesini artırmak için ise aktif, yenilikçi ve yaratıcı öğretim yöntemleri ve yetilerinin artırılmasını desteklemeli.

4. Yaşamı da Öğretmeli
Eğitimcinin görevi sadece ders anlatmak değildir. Öğrencilerin kendini anlamasına, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı uyum geliştirebilmelerine, yaşantılarını anlamlaştırabilmelerine, kendi yaşam ve eğitimleri üzerinde söz sahibi olmalarına, etkin, dinamik ve hareketli bir yaşam kalitesine erişebilmelerine hizmet etmeyi de hedeflemesi gerekiyor.

5. Sanatsız Olmaz
Aynı zamanda öğrencilerin sıra dışı ve yaratıcı sanatsal, kültürel etkinliklerde, sosyal sorumluluk ve girişimcilik projelerinde yer almalarını sağlamak ve gelişimlerini desteklemek de doğru okul tercihinde atlanmaması gereken bir özellik. Ayrıca bilgi ve tecrübe paylaşımı için etkinlikler, eğitimler, seminerler ve konferanslar da düzenlenmeli.

6. “Onurlu Disiplin” in Takibinde Olun
Disiplinin çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekiyor. Ancak okuldaki disiplin anlayışının öğrencinin ileriki yaşamına doğru etki etmesi için “onurlu disiplin” anlayışının korunması gerekiyor. Eğer disiplin adı altında çocukların onuru kırılıyor, travmalar yaşatılıyorsa o eğitim kesinlikle yanlıştır.

7. Dünya İnsanı Yetiştirilmeli
Artık ikinci değil üçüncü hatta dördüncü yabancı dil arandığı bir dönemdeyiz. Okulların da yabancı dil yaklaşımı ile dünya insanı yetiştirebiliyor olması gerekli. Uzmanlar yabancı dilin 3 yaşından itibaren ana dil kadar etkin öğretilmesi gerektiğini belirtiyor.

8. Doğaya Saygı Duymayı Öğrenmeli
Okullarda çocuklara doğayla iç içe olabilecekleri ortamlar oluşturulmalı. Çocuk toprağa dokunmalı, bahçelerden sebze meyve toplamalı, çevreyi keşfetmeli, hayvanları beslemeli… Aynı zamanda insan hakları ve demokrasiyi de eğitimcisinden doğru şekilde öğrenebilmeli.

9. Atatürk’ün İzinden Başarıya…
Ulu Önder Atatürk’ün söylemlerini, felsefesini, liderlik özeliklerini, bilim ve siyaset adamı oluşunun askeri dehasını öğretmek okulun en önem verdiği görevlerden olmalıdır.

10. ARGE Kültürü Okulla Başlamalı
Günümüzde başarının en gerekli özelliklerinden araştırma ve geliştirme okullarda öğretilmeli. Bu sayede öğrencilerin var olan potansiyelleri, üretkenliği ve yaratıcılığı en üst düzeye çıkarılabilir. Dünyadaki değişim dinamiklerini yakalayabilecek kalite ve niteliklerle donanabilmelerine yardımcı olmak, akademik ve kişisel yaşantıları bütünleştirmek ve çok yönlü gelişimlerine elverişli uygun ve etkin eğitim ortamları oluşturulmasına katkıda bulunmak da doğru okul seçiminde değerlendirilmesi gereken kriterlerden olmalı.

* Müzeyyen Demir / Zafer Koleji’nin Kurucu Temsilcisi
||||| Like It 2 Beğen |||||