2. Sınıf Öğrencilerinin Genel Özellikleri ve Gelişim Süreci

Öğrenci gelişim özellikleri eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Öğrenci gelişim özellikleri dikkate alınmadan eğitim yapabilmek çok zordur. Acaba çocuklar nelerden hoşlanır? Kas gelişimleri nasıl? Neleri yapabilirler? Duygusal olarak nelerden etkilenir? Çocuk için neler önemlidir ?

2. Sınıf Çocuklarının Gelişim Özellikleri Nelerdir ?

Duygusal Gelişim

Okulda ters giden bir şey olursa okulu sevmez, hatta okula gitmek istemez.

Arkadaşlarının düşüncelerini çok önemser, aldıkları kararları çabuk unuturlar.

Küçük oyun gruplarını severler.

Lideri çekememe duygusu gelişir.

Eleştirilere çok hassastır.

Kolayca motive olur.

Başarısızlıktan hoşlanmaz.

Karşısındaki kişilerin duygularına hassastır.

Hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar.

Günlük Yaşam Becerileri

İsteklerini erteleyebilir, sağduyulu olmaya başlar.

Akranlarıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi öğrenir.

Günlük yaşam için gerekli kavramlar geliştirir.

Değer sistemi geliştirir.

Kişisel bağımsızlık kazanır.

Kurum ve kişilere karşı tutum geliştirir.

Gördüğü nesnelere ve olaylara karşı akıl yürütebilir.

Daha karmaşık şeyleri yapabilecek duruma gelir.

Bir olayı diğer insanların gözüyle görmeye başlar.

İlkokul çağında kendi cinsinden olan çocuklarla oynamayı ister.

Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenir.

Ev dışında başka yetişkinlerle ilişki kurabilir.

Bedenine bakma ve temizlik alışkanlığı kazanır.

Kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.

Matematiksel Beceriler

Varlıklar arasındaki ilişkiler; ağır-hafif, çukur-tümsek, sağ-sol, ön-arka, üstte-altta, içinde-dışında kavramlarını bilir.

Ritmik sayılar; 100’e kadar 2’şer, 4’er ve 3’er ritmik sayma, geriye doğru 10’ar, 5’er ritmik saymayı, 1000’e kadar 100’er kavrar ve sayar.

Kümeler; kümeyi ve elemanlarını kavrar, kümeler arasındaki denk olma ve olmama ilişkisini kavrar.

Doğal Sayılar; 100 e kadar olan sayıları, büyüklük-küçüklük ilişkilerini kavrar. Sıra bildiren sayıları kavrar.

Kesirler; ½, 2/2, ¼, 2/4, ¾, 4/4 ve 1/10 kesirlerini kavrar ve bu kesirlerle problem çözer.

Dört işlem; toplama işlemine 0’ın etkisi, çarpmada 1 ve 0’ın etkisi ve toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkileri kavrar.

Bölmede 20’ye kadar olan sayıların 2, 5, 4 ve 3 ile kalansız bölünmeyi kavrar.

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrar.

2 basamaklı doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapar bunları kullanarak problem çözer.

Ölçüler; kütle, litre, zaman ( gün, ay, yıl ), saat, para, ( 5.00, 10.00, 20.00 ) ve uzunluk ölçü bilgilerine sahiptir.

Geometri; varlıkları yüzey özelliklerine göre ayrıt köşelerine göre tanır.

Grafik; şekil grafiğini kavrar.

Bilişsel Gelişim

Çocuk soyut kavramların farkına varmaya başlar.

Okula başlamasıyla toplum içinde bir birey olduğunun farkına varır.

Problemlerini kendi çözme yoluna gider.

Anne babasının söylediği diğer değer yargılarını anlamaya başlar.

Öğretmeni ve oyun arkadaşları onun için önemlidir.

Vücudunun tüm parçalarını iyice tanımaya başlar.

Yaptığı bir şeyin sonucunda ne olabileceğini kestirir ve ona göre hareket eder.

Yaptığı şeyleri düşünerek, akıl yürüterek yapar.

Yaşadıklarından ders alır.

Mantık yürütür. Yaptığı her şeyi düşünerek yapmaya başlar.

Akranlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenir.

Cinsiyet rollerinin farkına varır.

Okuma, yazma ve zihinsel faaliyetlerin çoğunda gelişme gösterir.

Kişisel bağımsızlığını kazanma yoluna gider.

Birebir konuşmalardan ve sorulara cevap vermekten hoşlanır.

Yalnız başına gezme, dolaşma, alışveriş gibi faaliyetler yapmaya başlar.

Oyun grupları genellikle kendi cinsinden olan bireylerdir.

Yaşadığı birçok şeyi hatırlar ve doğru bir şekilde anlatabilir.

||||| Like It 9 Beğen |||||