3. Sınıf Öğrencilerinin Genel Özellikleri ve Gelişim Süreci

3. sınıf bir geçiş dönemidir. Çocuklar hızlı bir şekilde ilerleme kaydederler. Bu dönemde çocukların çoğu okuyarak farklı bilgiler öğrenmeye başlarlar. Ödevler, testler ve notlar kaçışı olmayan gerçekler haline gelmiştir artık. Bu dönem çocukların yaşıtlarını yetişkinlere tercih ettiği dönemin başlangıcıdır.

3. Sınıf Öğrencileri Nasıldır ?

Çoğu zaman onlarla birlikte olmak keyiflidir. Bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri arasındaki farklar azalmaya başlar, gelişen fiziksel yetenekleri onları daha bağımsız kılar. Aslında gelişimsel olarak, ilköğretim çağındaki öğrencilerin en iyi olumlu özelliklerini bu dönemde barındırırlar;

1. ve 2. sınıf öğrencileri gibi meraklı, öğrenmeye heveslidirler ve kolay motive olurlar. Öğretmenler sınıfta daha fazla enerji ve istek hissederler. Bu yaştaki çocuklar hala masum, açık ve dürüstlerdir. Öğretmenleri beklenmedik bir şey yaptığında bundan hoşlanırlar. Takım çalışması ve işbirliğine önem verirler. Arkadaşlarını kabullenir ve desteklerler. Birbirleriyle alay edebilirler ama büyük biri onları uyarırsa suçluluk duyar ve devam etmezler.

Daha olgun ve güvenlidirler. 3. sınıfta çocuklar çok büyük bir atak yaparlar, fikirlerini dile getirmede ve yeni şeyler söylerken eski tecrübelerinden yararlanmada daha iyidirler. Kendilerine bebek gibi davranılmasından hoşlanmazlar. Kıyafetlerini kendileri seçerler, yiyeceklerini ısmarlayabilirler ve ödevlerini ne zaman yapacaklarına kendileri karar verebilirler. Tabi ki her zaman istedikleri her şeyi yapmalarına izin vermemek gerekir. Bazen olgunluklarını aşan isteklerde bulunabilirler. Fakat çocuğunuzun bağımsız davranmak istemesi onun büyüdüğünün göstergesidir.

Diğer Olumlu Gelişmeler

Daha bağımsız olmalarının yanı sıra 3. sınıf çocukları daha dışa dönüktürler. Örneğin; bu yaştaki bir öğrenciyi, daha küçük çocukların olduğu bir gruba koyarsanız, hemen kontrolü eline aldığını ve bir oyun organize ettiklerini görürsünüz. Bu yaştaki çocuklar, yeni bilgileri ve deneyimleri almaya hazırdırlar. En sonunda dünyada ilgilenecek tek ilginç şeyin kendileri olmadığının farkına varırlar ve daha çok şey öğrenmeye karar verirler.

Sevgiyle Yaklaşmak

3. sınıftaki çocuğun çocuksu davranışları sizi kızdırabilir fakat “çocuk gibi davranmayı bırak” gibi sözler hiçbir işe yaramaz. Çünkü çocuk yetişkin olmanın gerektirdiği değişiklikler ve sorumlulukları karşılayamayabilir. Her şeyden önce, o hala bir çocuktur. Ayrıca, bu yaş çocuğu eleştiriye açık değildir. Yapılan ufak bir eleştiri, her yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşündürür. Kötü ve iyi davranışları ayırt edebilirler ve her zaman iyi davranmaya çalışırlar.

Henüz farkında olmadıkları şey ise, bir çocuğun her zaman iyi davranmasının imkânsız olduğudur. Çocuklar pozitif pekiştiricileri daha kolay algılarlar. Negatif bir şey söyleyeceğinizde bile bunu pozitif yoldan söylemeye çalışın. Böylece çocuk, kendini tehdit altında hissetmeden yeni şeyler denemeye başlar.

Kurallar Neden Yararlıdır ?

Kurallar konusunda kesin davranmak da yararlı bir yoldur. Adil olduğu ve çok fazla olmadığı sürece, bu yaş grubu çocuklar kurallara uymakta zorlanmazlar. Bu yaştaki çocuklar kurallar ve davranışlarının sonuçları arasında bağlantı kurabildikleri gibi kuralların nedenlerini de dinlemeye isteklidirler. Eğer 3. sınıf öğrencisini bir kuralın adil olduğuna ikna edebilirseniz ona uymak için elinden geleni yapacaktır.

3. Sınıflar Neleri Bilmelidir ?

Dinleme Becerisi: Öğretmen ders anlatırken, kitap okurken, ödev verirken, tahtaya yazı yazarken onu dinlemeyi içerir. 3. sınıfta daha bağımsız çalışmalar yapılmaktadır. Dinleme ve konsantrasyon güçlüğü çeken öğrenciler uyum sağlamada zorlanabilirler.

Sorumluluk Duygusu: 3. sınıfta öğretmenler öğrencilerin günlük rutine çabuk uymasını ve sınıfa hazırlıklı gelmesini beklerler. Bu yüzden öğretmenler ödev yapmadan gelmeye, malzemelerini unutmaya vb. daha az bağışlayıcı davranırlar.

Güçlü Bir Toplama ve Çıkarma Bilgisi: Çocuğunuz problem çözerken farklı stratejiler kullanmayı bilmelidir.

Ödevlerine Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz ?

3. sınıf öğrencilerinin ödevleri konusunda daha fazla sorumluluk alması gerekir. Siz sadece çocuğunuza çalışabileceği bir mekan ve zaman hazırlamalısınız. Ödevleri bittiğinde kontrol edin, eğer dikkatsizce hatalar yapmışsa düzeltmesini sağlayın.

Zaman zaman çocuğunuz;

• Ödev yapmanın çok sıkıcı olduğundan yakınabilir.

• Ödevlerini son dakikaya bırakıp, aceleyle yapmaya çalışabilir ve gereksiz pek çok hata yapabilir.

• Ödevlerini tahtadan çekmeyi unutabilir.

• Ödevleri bitmediği halde bitti diyebilir.

• Ödevi olduğu halde yok diyebilir.

• Büyük sınavları tarihinden bir gün önce hatırlayabilir.

• Ödev problemi başladığında, çocuğunuzu mutlaka çözüme ortak ediniz.

• Bazen ödev direnci başlar, çünkü çocuğa zor gelebilir. Çocuğunuz ödev yapmak istemiyorsa, zaman ve mekan değişikliği işe yarayabilir ya da 15 dakikalık aralar vermek çocuğunuza iyi gelebilir. Burada önemli olan ödevlerin kaçınılmaz olduğu, mutlaka yapılması gerektiğidir.

Eğer çocuğunuzun ödev yapmasını sağlayamazsanız fazla uğraşmayın ve yaptığı davranışın sonucunu yaşamasına göz yumun.

İlerlemeyi Ölçme

3. sınıfta notlar başarının göstergesidir. Onlara nasıl tepki verdiğiniz, çocuğunuzun performansı ve okuldaki gelişimi konusunda nasıl hissettiğini belirler.

||||| Like It 12 Beğen |||||