A) Konuşma Öncesi Hazırlık

1. Kendine Güvenmelisin.

2. Tedbirli ve İhtiyatlı Olmalısın.

3. Fiziki Kontrolünü Sağlamalısın.

4. Zihnini Toplamalısın.

5. Hedef Kitleyi Tanımalısın.

6. Konu Seçimine Özen Göstermelisin.

7. Amacını Belirlemelisin.

8. Araştırma Yapıp, Bilgi Toplamalısın.

9. Konuşmanı Planlamalısın.

10. Konuşma Provası Yapmalısın.

B) Konuşmaya Başlarken

1. Söze Başlarken Duruşunu ve Kılık-Kıyafetini Düzenlemelisin.

2. Konuşulan Mekâna Dikkat Etmeli ve Dikkatini Dağıtacak Nesnelerden Uzak Durmalısın.

3. Dinleyici ile Devamlı Göz İrtibatı Kurmalısın.

4. Ses Tonunu Ayarladıktan Sonra Konuşmaya Başlamalısın.

5. Konuşma ile Hareketler Arasında Uyum Sağlanmasına Dikkat Etmelisin.

6. Canlı, İnandırıcı ve İlgi Çekici Olmalısın.

7. Konuşma Süresini Kontrol Etmelisin.

8. Konuşmaya Dikkat Çekici Bir Başlıkla Başlamalısın.

9. Belge ve Doküman Göstererek Başlamak Sana Artı Puan Kazandıracağını Unutmamalısın.

10. Fıkra ile Başlamanın Başka Bir Dikkat Çekici Unsur Olduğunu Unutmamalısın.

11. Dikkat Çekici Bir Soru ile Başlamalısın.

12. Sorunu Soruya Çevirerek ve Cevaplayarak Başlamalısın.

13. Resmilik Sınırlarını Zorlamamalısın.

14. Günah Çıkarmamalısın. ( Esasta ben şunu demek istemiştim gibi…)

15. Konuyla İlgili Düşünceni Önceden Belirlemelisin.

C) Konuşma Sırasında

1. Kısa Cümlelerle Konuşmalısın.

2. Bilinen Kelimeler Kullanmalısın.

3. Önemli Yerlerin Üstüne Basmalısın.

4. Aynı Anlamı Veren Sözcükleri Tekrarlamamalısın.

5. Soyut Kavramları Açıklamalısın.

6. Sabırlı Olmalısın.

7. Emir Vermemelisin.

8. Gereksiz Hareketler Yapmamalısın.

9. Yapmacık Bir Söyleyişten Uzak Durmalısın.

10. İfadende Sıcaklık ve İçtenlik Olmasına Özen Göstermelisin.

11. Yanlış Tonlama Yapmamalısın.

12. EE, ıı, şey, filan vb. Sesleri Çıkarmamalısın.

13. Argo ve Kaba Sözcükler Kullanmamalısın.

14. Yersiz Duraklamalardan Uzak Durmalısın.

D) Bitirirken

 1. Kısa Bir Özetleme Yapmalısın.

2. İlgi Çekici Bir Bitiriş Yapmalısın.(Özdeyiş, Atasözü, Fıkra, Şiir vb.)

3. Dinleyiciye Saygı Gösterip, Teşekkür Etmelisin.

4. “Benim Konuşmam Böylece Bitti” Cümlesini Kullanıp Dinleyicileri Haberdar Etmelisin.

||||| Like It 1 Beğen |||||